Знанието е сила, когато е споделено!

Ние вярваме, че познанието
се придобива при прилагането на теорията в практиката
и изучаването на чуждия опит.

За целта създаваме Learning homeopath – платформа за онлайн обучение, споделяне и обмяна на опит. Желанието ни е да създадем виртуално пространство, в което да можем да продължим развитието си без да сме ограничавани от час, място и придвижване. Всеки един от нас, настанен удобно у дома или на работното си място, може да чете статии, да гледа видео и да участва в онлайн обученията – на живо или на запис, според собствените потребности и начин на работа. Удоволствие е да споделим с Вас това пространство за общуване.

Екипът на Learning homeopath