CLIFICOL: базата данни в помощ на хомеопатията

CLIFICOL е независим проект за съхраняване на случаи и създаване на база данни за изследвания в хомеопатията.

 

CLIFICOL, базата данни за пациентски файлове (Clinical File Collection), е международна база данни за хомеопати, в която се съхраняват милиони клинични случаи на различни езици. Предоставени от практикуващи хомеопати, които използват различни методи на реперторизация, те дават възможност на хомеопатичната общност за споделяне и събиране на клиничен опит; поле за анализиране и сравнение на различни методологии на работа. По този начин хомеопатите могат да използват актуална клинична информация, документирана подробно, в процеса на преподаване, научни изследвания и практика.

CLIFICOL съхранява и специфични клинични проекти.

Случаите, качени в платформата, могат да съдържат текст, реперторизация и специфична информация като патология, лекарство, пол, език и др.

 

В клиничната практика и особено в хомеопатията можем да посочим две групи информация:

Обективни данни

Обективните данни са тези, които са свързани с фамилна анамнеза, история на минали заболявания, физиологично състояние, резултати от лабораторни изследвания, диагноза според международната класификация на болестите, симптоми на пациента и предписание на хомеопатично лекарство в конкретна потенция и позология.

Тези данни могат лесно да бъдат обобщени и проучвани.

Хомеопатични данни

Информацията, предоставена от хомеопата: начин на наблюдение на пациента, оценка на симптомите, стратегия за предписание.

В хомеопатията се използват различни методи на предписание и подход към случая, но общото е оценката на хората по холистичен начин и според хомеопатичната концепция за здраве и болест.

 

Проучване на случаи

  • Можете да търсите случаи с определено предписание или по конкретна патология
  • Можете да направите подробно търсене на базата на група от критерии (напр. според различните методи на предписание, по пол, възраст, история на семейните заболявания и др.)
  • По този начин получавате достъп до случаите на колеги от целия свят, които могат да обогатят практиката Ви и да Ви представят различни подходи към една и съща патология.
  • Можете да споделяте случаи и да търсите информация съвсем безплатно.

 

Как се публикуват случаите в CLIFICOL?

Разработваме безплатна уеб-базирана платформа, за да можете да споделяте случаите си без допълнителен софтуер.

Базата данни CLIFICOL можете да използвате само с един бутон в софтуерния продукт RadarOPUS.

 

Каква е сигурността на CLIFICOL?

Клиничните случаи са криптирани и се прехвърлят анонимно от кабинета на хомеопата към базата данни чрез HTTPS протокол.

Проектът съблюдава изискванията на регламентите HIPAA и GDPR:

- Всички данни са криптирани.

- Към базата данни не се изпращат име, адрес, дата на раждане и всички други идентификационни данни.

- Всеки хомеопат разполага с индивидуален идентификационен номер и парола за достъп до системата.

- Възможности за архивиране и за възстановяване на данните и др.

 

Кой притежава данните в CLIFICOL?

Научният комитет на CLIFICOL смята, че хомеопатичната общност е собственик на всички записани клинични случаи. Научният комитет има за задача да съблюдава правната рамка и да осигури правата на хомеопатите и техните пациенти.

 

Как да участвате?

За да участвате в проекта са Ви необходими:

- Връзка с интернет

- Регистрация на сайта или софтуерът RadarOPUS

 

Проектът CLIFICOL е подкрепен от:

Hemoeopathia Europea & Internationalis in collaboration with homeopathic physicians from Mexico and South America

European Committee for Homeopathy

Liga Medicorum Homeopathica Internationalis

Health Medicine Service

Zeus-soft